224-1582

כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה תחילת המאה ה20

Silver 84 Tcharka, Russia, early 20th century


Start Price: $25