224-1583

קופסת טבק, כסף 84 עם ניילו חתום 1871

Tobacco box, silver 84 with niello, marked 1871


Start Price: $180