224-1584

צלוחית כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20

Silver 84 saucer, Russia, early 20th century


Start Price: $35