224-1586

כוסית כסף 84 צ'רקה, מוסקבה 1880

Silver 84 Charka, Moscow, 1880


Start Price: $50