224-1587

גביע כסף עם ניילו, רוסיה הצארית סוף המאה ה19

Silver cup with niello, Tsarist Russia, late 19th century


Start Price: $200