224-1588

כוסית כסף 84 (צ'רקה), תחילת המאה ה20, עם חריטת אר-נובו

Silver 84 Tcharka, early 20th century, with Art Nouveau engraving


Start Price: $50