224-1590

זוג כוסיות, כסף 916 צ'רקות רוסיה, שנות ה30

Pair of silver 916 tcharkas, 1930’s Russia


Start Price: $50