224-1591

כוס כסף 84, מוסקבה, רוסיה 1832, חתום

Silver 84 cup, Moscow, Russia 1832, marked


Start Price: $300