224-1598

גביע כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20

Silver 84 cup, Tsarist Russia, early 20th century


Start Price: $120