224-1599

סרוויס כסף 84 עם אמייל, תחילת המאה ה20, חתום Morozov, כל כלי עם ציור חצר הצאר איבן, כולל: מגש, קנקן קטן, כלי לסוכר וכלי לחלב

Service, silver 84 with enamel, early 20th century, marked Morosov, each dish with a painted image of Tsar Ivan’s court, including a tray, small pitcher, sugar dish and a milk jar


Start Price: $12000