224-1603

קופסת קרמיקה עבודת קאפו די מונטה עם תבליטי פוטי בכרם גפנים

Ceramic box by Capodimonte, embossed with Putti in a vineyard


Start Price: $220