224-1604

קופסת פורצלן עם מכסה, עליו פרחים תוצ קפו די מונטה

Porcelain box with lid, on it flowers, by Capodimonte


Start Price: $40