224-1607

פלק קרמיקה, עבודת קאפו די מונטה תבליט המראה את אדם, חוה והמלאך

Ceramic plaque by Capodimonte, embossed with a depiction of Adam, Eve and the Angel


Start Price: $300