224-1610

מע' כלי פורצלן תוצ Meissen דוגמת גפנים, כולל: ארבעה ספלים עם תחתיות, שש צלחות עוגה

Porcelain dish set by Meissen, vine pattern, comprised of: four cups with saucers, six cake plates


Start Price: $90