224-1611

סרוויס פורצלן חלקי תוצ Rosenthal לקפה, כולל: קנקן קפה, קנקן תה, קנקן מים, שבעה ספלים עם שבע תחתיות, חמישה ספלי מוקה עם שבע תחתיות, ארבע צלחות עוגה, פלטה

Porcelain coffee service, by Rosenthal: coffeepot, teapot, water pitcher, seven cups with seven saucers, five mocha cups with seven saucers, four cake plates and a platter


Start Price: $120