224-1616

מגש כסף אובאלי, אוסטרי, תחילת המאה ה-20

Oval silver tray, Austrian, early 20th century


Start Price: $800