224-1622

קנקן תה, כסף 800, גרמניה סוף המאה ה19, עם עבודת תבליט, מלאכים

Silver 800 teapot, Germany, late 19th century, embossed with angels


Start Price: $400