224-1624

מגש וקערית עם רגליות, כסף 800 עם ריקוע ורדים על השולים, תוצ הצורפים

Tray and small bowl with stems, silver 800


Start Price: $240