224-1626

קערית כסף הולנדית, עם עבודת ריקוע יד אמן, סגנון הולנדי של המאה ה18

Small Dutch silver bowl, with artisan hammered silverwork, 18th century Dutch style


Start Price: $200