224-1627

מסגרת כסף, אנגליה, המאה ה19 פגמים

Silver frame, England, 19th century, damages


Start Price: $50