224-1628

מספרי ענבים, כסף, לונדון אנגליה, 1808

Silver grape scissors, London England, 1808


Start Price: $170