224-1633

סכו"ם פירות הכולל: ששה מזלגות, וששה סכינים, ידיות כסף (מזלג אחד שבור)

Fruit cutlery set: six knives and six forks, silver handles, (one fork broken)


Start Price: $40