224-1642

מלקחיים כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19, חתום

Silver tongs, Austria, late 19th century, hallmarked


Start Price: $75