224-1655

זוג פיגורות פורצלן, איש ואישה בתלבושת תקופתית, תוצ Occupied Japan, סוף שנות ה40

Pair of porcelain figurines, man and woman in periodic costumes, made in Occupied Japan, late 1910's


Start Price: $25