224-1656

פיגורת ביסק תוצ' Goebel מערב גרמניה, ציפור דרור, חתום

Bisque sparrow figurine by Goebel, West Germany, marked


Start Price: $40