224-1658

פיגורת פורצלן תוצ Tettau בווריה זוג רוקד, חתום

Porcelain figurine by Tettau, Bavaria, dancing couple, marked


Start Price: $35