224-1661

מיניאטורה מפורצלן תוצ Rosenthal בווריה, תרנגול הודו

Porcelain miniature of a turkey, by Rosenthal, Bavaria


Start Price: $25