224-1663

לוט של טבעות כסף עם שיבוץ חרוזים דמויי פנינה, חלקן פגומות

Large amount of Silver rings set with pearl like beads, some damaged


Start Price: $50