224-1671

צמיד חוליות עשוי מחרפושיות מגולפות מאבני אגאט שונים

Link bracelet made of scarabs carved from various agates


Start Price: $40