224-1682

חמש שרשרות כסף עם תליונים חרוזים שונים

Five silver chains with pendants, various beads


Start Price: $60