224-1684

סיכה-תליון, כסף 800 פיליגרן עם עבודת גילוף קמאו , פני אישה

Silver 800 pin-pendant, filigree with carved cameo work, female face


Start Price: $50