224-1688

סיכה-תליון, כסף 800, עם עבודת גילוף קמאו, פני אישה

Silver 800 pin-pendant, with carved cameo work, female face


Start Price: $50