224-1690

סיכת כסף משובצת בשני חרוזי ענבר צורת עכביש

Silver pin set with two spider shaped amber beads


Start Price: $50