224-2003

חנוכית פליז ישראלית, נרות על כד וענפים וכיתוב "חנוכה"

Israeli brass Chanukah lamp, candles on a jar and branches, inscribed “Chanukah”


Start Price: $25