224-2004

חנוכית פליז ישראלית, גב צורת כד עם ענף וכיתוב: "להדליק נר של חנוכה"

Israeli brass Chanukah lamp, back in the shape of a jar with a branch, inscribed “Lehadlik Ner Shel Chanukah


Start Price: $25