224-2005

חנוכית פליז זקופה צורת מנורה

Erect brass Chanukah lamp, Menorah shaped


Start Price: $25