224-2006

חנוכית פליז, נרות על שני כדים עם חנוכיה קטנה בבסיס

Brass Chanukah lamp, candles on two jars with a small Chanukah lamp on the base


Start Price: $25