224-2008

מטבע ארד נבטי, המאה הראשונה לפני הספירה

Nabatean bronze coin, 1st century BCE


Start Price: $25