224-2009

מזלף מי ורדים, כמנהג צפון אפריקה

Rosewater sprinkler, according to North African tradition


Start Price: $25