224-2011

חנוכית פליז תוצ תמר, לנרות גב עם אריות, מנורה וקשת עם שנים עשר השבטים, ישראל, שנות ה50

Brass Chanukah lamp for candles, by Tamar, back with lions, Menorah, and an arc with the 12 tribes, Israel 1950’s


Start Price: $25