224-2013

מפצח אגוזים "כשר לפסח" ידיות עם תבליט צורת חומת ירושלים

Nutcracker “Kosher L’Pessach”, handles embossed with the shape of Jerusalem's wall


Start Price: $25