224-2014

טוש שחור, אנשים ליד בתים חתום
אוהלי שאול 1922-2003

Black ink, people next to houses, signed
Ohali Shaul 1922-2003

Start Price: $25