224-2020

הנגר, ירחון מקצועי מצוייר לחרושת עץ,.. ירושלים, שבט, תרפ"ח

Hanagar (The Carpenter), illus Hebrew monthly


Start Price: $25