224-2022

אקוורל, רחוב בתל אביב, חתום
הנדלר דוד 1904-1984

Aquarelle, street in Tel Aviv, signed
Hendler David 1904-1984

Start Price: $25