224-2026

מחזיק פנקס, עבודת פל-בל ארץ ישראל, חתום, עם תבליט מפת ארץ ישראל

Notebook holder, Pal Bell, Eretz Israel, marked, embossed with a map of Eretz Israel


Start Price: $25