224-2029

חנוכית פליז ישראלית עם סמלי שנים עשר השבטים וכיתוב "שלום" "Shalom"

Israeli brass Chanukah lamp with symbols of the twelve tribes, inscribed “Shalom”


Start Price: $25