224-2031

קערית נחושת תוצ' פל-בל, ישראל שנות ה50, במרכז תבליט צורת מטבע יהודי של המרד הגדול, חתום

Small copper bowl by Pal Bell, Israel, 1950’s, with an embossment in the shape of a Jewish coin from the great rebellion, marked


Start Price: $25