224-2034

קופסת סיגריות El Barke- Badour ארץ ישראל, תקופת המנדט (ללא סיגריות)

El Barke Badour box, Eretz-Israel, British Mandate period


Start Price: $25