224-2043

ספר המעמד, כרך שני, ירושלים, תרע"ב 1912
אברהם משה לונץ

Hama’amad, volume 2, Jerusalem, 5672 1912
Avraham Moshe Lunz

Start Price: $25