225-1001

גובלן קטן, דיוקן אישה, במסגרת אובלית מוזהבת

Small gobelin, portrait of a woman, in a gilt oval frame

Start Price: $25 Sold for: $25


גובלן קטן, דיוקן אישה,
גובלן קטן, דיוקן אישה,
גובלן קטן, דיוקן אישה,
גובלן קטן, דיוקן אישה,
גובלן קטן, דיוקן אישה,